News

August 5, 2019

UZUZE UMKLOMELO WOKWENZA KAHLE UMASIPALA WAKWANONGOMA

UMkhandlu ongunyonikayiphumuli usanda kuklonyeliswa ngendondo yokusebenza kahle iBack 2Basic,emuva kokuqwaqwada bonke abanye omasipala  kulomkhakha.”Kuyasikhuthaza ukuthola lomklomelo okuchaza ukuthi imisebenzi yethu iyabonakala ,senza okudingwa ngumphakathi esiwusebenzelayo.Sisazoqhubeka senze […]
June 22, 2019

Disability Event

On Tuesday, 17 April his Worship, Mayor M.A Mncwango displayed his love for his community by hosting an event for people living with disability. This remarkably […]
June 22, 2019

Mayor Handing Over Project

Tuesday, 09th April began the official handing over of Community Halls and Sports Facilities in Nongoma. His Worship, Mayor Albert Mncwango started with his official visit […]
April 8, 2019

The Municipality Recognizes and Honours Local Co-operatives

On the 27th February Nongoma Municipality hosted a business seminar that will enable Cooperatives to kick-start long term businesses and accelerate economic growth within Nongoma community.  […]