News & Public Notices

October 11, 2019

Nongoma Women and Youth in council march against gender based violence

On Friday, 4 October Women and Youth in council of Nongoma led the gender based violence peaceful march that took place in Nongoma. The community marched […]
August 27, 2019

Umkhandlu wakwaNongoma uvalelise izintombi

Usodolophu u-Albert Mncwango uvalelise izintombi  ngokuzenzela umcimbi wokuya emhlangani ngo Mandulo obuhlanganiswe . Izintombi zibuthane ngoLwesihlanu ehholo iMultipurpose Centre lapho okuphindwe kwaba  nomkhuleko kukhulekelwa umcimbi kaBayede. […]
August 5, 2019

UZUZE UMKLOMELO WOKWENZA KAHLE UMASIPALA WAKWANONGOMA

UMkhandlu ongunyonikayiphumuli usanda kuklonyeliswa ngendondo yokusebenza kahle iBack 2Basic,emuva kokuqwaqwada bonke abanye omasipala  kulomkhakha.”Kuyasikhuthaza ukuthola lomklomelo okuchaza ukuthi imisebenzi yethu iyabonakala ,senza okudingwa ngumphakathi esiwusebenzelayo.Sisazoqhubeka senze […]
June 22, 2019

Disability Event

On Tuesday, 17 April his Worship, Mayor M.A Mncwango displayed his love for his community by hosting an event for people living with disability. This remarkably […]