Public Notices

March 30, 2020

ISIMEMEZELO ESIPHUMA KUMHLONISHWA USODOLOBHA WAKWA-NONGOMA UMNU. M.A. MNCWANGO MAYELANA NOKUVALWA KWEZWE LASE- SOUTH AFRICA IZINSUKU EZINGAMASHUMI AMABILI NANYE (21)

NAKHU OKULINDELEKE EMPHAKATHINI NGALESISIKHATHI: Ukuhamba kwabantu ngokungenasidingo akusavunyelwe; Yonke imibuthano ehlanganisa abantu abaningi ndawonye ivaliwe; Izinkonzo zika Good-Friday ezihlanganisa abantu abaningi azivunyelwe; Ukuhlangana kwe-Mona Market akuzukuba […]
November 23, 2018

Statement on the passing of IFP ward Councillor Qedi Dlamini in Nongoma

Date: 23 November 2018 The Nongoma Local Municipality joins the family, friends and the broader community of Ward 3 in mourning the passing away of IFP […]